Specialisté na CNC řezání a software

Online objednání

Využijte našich volných kapacit a nízkých cen na CNC strojích pro kusovou i malosériovou výrobu.

Online by KATING

Nabízíme

  • CNC laserové vyřezávání kovových plechů i kovových slitin v rozměrech až 3×1,5m na vláknovém laseru do tloušťky 10mm
  • CNC plazmové pálení desek  do rozměru 1x2m na strojích se špičkovým plazmovým agregátem do tloušťky 20mm
  • CNC frézování dřevodesek i plastových desek a polotovarů  do rozměru 3×1,5m do výšky 250mm
  • 3D tisk plastových a příměsových materiálů na 3D tiskárně do rozměru 400 x 400 x 400 mm
  • 3D skenování na malých i rozměrných předmětů mobilní skenovací jednotkou v rozlišení 0,2mm


Součástí služeb je příprava CAD/CAM technicko-technologických podkladů.

Dle Vašeho zadání ONLINE s odesláním do 24 h od objednání. Běžné materiály držíme skladem případně s dostupností do 24h.

Dobře zabalené zakázky odesíláme kurýrem do váhy 50 kg a maximální délky strany balíku 120 mm. V případě nadrozměrného balíku lze zásilku rozdělit na části, nebo v případě objemnější dodávky lze dohodnout individuální dopravu.

33 Kč / metr řezu

Jedinečná novinka

VIP služby pro Vás

Express

online objednání

Dodání kurýrem

do 24 hodin

Objednávkový formulář

NAKRESLETE jakkoli nákres/náčrtek/výkres (plánujeme brzy zákaznickou aplikaci) a přiložte soubory níže do formuláře. Označte např. modře vnější řez (obřezy) a např. zeleně vnitřní řez (výřez) s okótovanými rozměry. Jak zpracovat dokumentaci, aby Vás technologická příprava u nás stála co nejméně? Podívejte se na CAD zásady.

Pokyny k tvorbě CAD podkladů

Při zpracování Vašich CAD podkladů pro to, abychom mohli technologicky připravit naše stroje na vyřezání podle CNC programu, musíme mnohdy Vaše CAD podklady upravovat. To se poté promítá i do Vaší ceny za práci CAD/CAM technologické přípravy. Obvykle postačí 10 min této přípravy na jeden plech nebo frézovanou desku, když jsou CAD podklady v takovém stavu, že se na nich nemusí nic upravovat.

Nemáte-li k dispozici vyspělý CAD program, nejjednodušším programem pro nakreslení čar je POWER POINT a jeho odvozeniny v různých softwarových balíčcích dostupných zdarma.

Zásady

FORMÁT - Formát souboru volte nejlépe DXF, ale běžně zpracováváme i další formáty jako DWG, PDF, AI nebo EPS pro rovinné výkresy. Je vhodné zaslat náhledovou sestavu v PDF nebo STL formátu. Pro 3D modely pak volte STL, OBJ a náhledově PDF.

UZAVŘENÉ VEKTORY - Všechny vektory pospojujte (uzavřete) na výkresech - tzn., že START a KONEC vektoru je na stejném místě. Kreslete uzavřené kruhy, obdélníky či mnohostrany.

HLADINY - Používejte práci v hladinách. Rozdělte hladiny na vektory s vnějšími řezy a vnitřními řezy, další hladiny pro různé hloubky zahloubení a následující pak pro kóty a popisy.

ČISTOTA - Kreslete čistě - tj. neduplikujte vektory v několika vrstvách. Jednotlivé body vektoru by neměly jít zpětně po křivce, dopojujte vektory, zachovejte kolmost.

PŘESNOST - Kreslete přesně - stroj vypálí výkres rozměrově tak, jak jste jej vytvořili. Není v našich silách ověřit veškeré kóty, že odpovídají výkresu 1:1 přesně, že středy kruhů jsou na střednících, osy jsou v osách a tak dále...