Specialisté na CNC řezání a software

faq

Často kladené dotazy

Mohu nějak stroj demontovat, abych jej dostal na místo se ztíženým průchodem a můžete mi s tím nějak pomoci?

Často se setkáváme s tím, že zákazníci potřebují umístit stroj někam, kde je ztížený přístup. Leckdy je nutné stroj (portál osy X) demontovat a po přesunu na místo opět namontovat. Někdy je nutné stroj otočit na bok, aby prošel zúženým průchodem (dveře 70 -90 cm) apod. V extrémních případech se potkáváme s požadavky umístit stroj do sklepních prostor s dvakrát lomeným úzkým schodištěm nebo do patra na půdu skrz demontovanou střechu jeřábem či po schodišti do druhého patra.

S tímto vším Vám můžeme pomoci. Můžete si objednat tuto službu z naší strany a my Vám zajistíme dopravu, složení na místě i demontáž a montáž portálu osy X. Při ztížené manipulaci Vám odborně pomůžeme organizovat Vaši pracovní četu a manipulační techniku tak, aby vše proběhlo hladce a případně pomůžeme řešit na místě logistické problémy. Zapojíme samozřejmě i naše lidské síly a to vše díky našim rozsáhlým zkušenostem. Nicméně zajištění lidských a manipulačních prostředků je na straně zákazníka. Naše úloha je organizační a technická výpomoc. Hlavní roli a odpovědnost v procesu instalace stroje hraje zákazník, zejména co se týče zajištění lidské pracovní síly a vysokozdvižné či speciální manipulační techniky.

Určitě se vždy v tomto případě s námi poraďte předem. Obvyklým standardem je, že nám zašlete foto a videodokumentaci příjezdu, transportní cesty, místa umístění stroje a zaměření klíčových průchodů.

Jsme-li na umístění dostatečně připraveni, pak jsem schopni předem připravit stroj a případně jeho speciální úpravy tak, aby vždy byl na místo schopný umístění.

Jako extrémní případ uvedeme situaci, kdy nám jeden zákazník zapomněl oznámit, že stroj velikosti 3 x 1,8 m budeme umisťovat do sklepních prostor cca 2×3 m po dvojitě točitém schodišti 70 cm širokém s nejmenší výškou 180 cm. Po dohodě se zákazníkem jsem vzali před dílnou flexu a stroj cca o 1 m zkrátili, odřízli portálové svařené boky a nohy stolu a po částech odnosily do sklepních prostor s vypětím všech sil. Následně jsme vyrobili spojovací díly a celou konstrukci stroje náročně sešroubovali 52 kusy 12 mm šrouby. Stroj pracuje bez problémů, nicméně nezávidíme zákazníkovi, až se jednoho dne z nájemního domu a dílny rozhodně odstěhovat.

Software firmy Autodesk s nadstavbami Machining pro tvorbu obráběcích drah obsahuje již ovladače pro RichAuto používané v našich strojích. Pokud tedy umíte pracovat s Fusion360 a jeho částí Machining, poté můžete plně používat naše stroje bez ničeho dalšího. Pro stroje s MACH3 má Autodesk také postprocesory.
 
Většina našich zákazníků však pracuje se software VECTRIC, v němž přímo vytváří vektorové CAD nákresy nebo do něj importuje DXF data či STL 3D data z jiných programů a G-code výstup pro stroj realizuje v tomto softwaru. Pro softwarové společnosti VECTRIC také realizujeme zákaznickou podporu, školení, workshopy a videokonferenční semináře.
 
Dalšími obvyklými používanými softwary v oblasti 2D a 3D jsou ArtCAM, SolidWorks, SolidEdge, FreeCAD apod. Tyto softwary však dosud neobsahují nativní CAM postprocesory pro ovladače RichAuto, MACH3 nebo si případně kompatibilitu musí ověřit a zajistit zákazník svými vlastními silami.
 
Detailní porovnání jednotlivých verzí software od firmy VECTRIC (CUT2D, VCARVE, ASPIRE) naleznete zde.
Ve většině případů se broušení námi prodávaných nástrojů nevyplatí, ale vše je na rozhodnutí zákazníka.
 
Zatím nespolupracujeme s žádnou brousící firmou, ale předpokládáme, že v budoucnu broušení budeme umět zajistit. Zatím jsme neregistrovali významnější poptávku od našich zákazníků.
 
Doporučujeme se obrátit ve Vašem okolí na nejbližší firmu zabývající se těmito službami.
Dotaz:
Dobrý den. Mám otázku na CauCau CNC frézka KOMPAS H1000HF-(600×850). Je tato frézka vhodná pro hobby truhláře, který na tomto stroji nikdy nepracoval? Přemýšlím o vyřezávání projektů do dřeva a tento stroj se mi po všem hledání zdá nejvhodnější.
 
Naše odpověď:
 
Ano, tato frézka je speciálně určena pro hobby truhláře.
 
90% našich zákazníků (dnes již tisíce truhlářů) jsou začátečníci v používání CNC strojů.
Máme dlouholeté zkušenosti s jejich zaškolováním a podporou při jejich začátcích s nabíráním zkušeností. Máme naše vlastní výuková videa dostupná i na internetu a poskytujeme základní zaškolení na obsluhu stroje. Po koupi stroje získáte webový přístup k našim servisním informacím, zákaznickým zkušenostem a doporučením odborníků a zkušených uživatelů.
 
A v neposlední řadě i pro ty, kteří mají obavy, máme možnost vrácení stroje do dvou měsíců bez udání důvodu. Nutno říct, že zatím tuto možnost ze strany zákazníků nikdo nevyužil a my jsme rádi, že naše stroje jim slouží ke spokojenosti.
 
Mnoho zákazníků začínalo právě s tímto strojem a řada z nich časem přešla na větší stroj s vyšší produkcí.
 
Samozřejmě bez vlastní chuti a zápalu naučit se něco nového, to nejde. Navíc je dobré se do toho pouštět pouze tehdy, když víte, že nějakou tu technickou zručnost a dovednost již máte. Vztahuje se k tomu i kladný vztah k počítači a kreslení čar a křivek. Možností by bylo mít někoho v nejbližším okolí, kdo Vám s tím v začátcích pomůže.
 
My jste tady od toho, abychom Vás zaškolili a při práci u stroje Vám pomohli, pokud narazíte na možný problém. 
Neváhejte se na nás obrátit či nás navštívit v našem showroomu, kde vše můžete vidět na vlastní oči a případně i vyzkoušet. Když Vám poté přijde stroj do Vaší dílny, budete vědět, jak se strojem pracovat.

Při výběru CNC portálové frézky je nutné si klást několik otázek a zvolit správný stroj. Pojďme se podívat na to, co jsou pro nás důležité parametry výběru. Tento návod je orientován na začátečníka a neobsahuje celou a podrobnou problematiku práce s CNC stroji. Je orientován a poplatný zejména na výroby firmy CauCau. Problematika práce s CNC stroji je mnohem rozsáhlejší a i názory na používání strojů se mohou mezi odborníky lišit. Cílem je však pomoci začátečníkovi s výběrem a vybavením CNC stroje – v tomto případě portálové frézky.  

Hobby nebo profesionál?

V prvé řadě bychom se asi měli zamyslet nad tím, zda stroj plánujeme používat pro profesionální potřeby nebo jako hobby koníček. V případě hobby uživatelů zpravidla nebude potřeba minimalizace času výroby, jelikož stroj nebude zatěžován denně. Pro tyto účely slouží stroje z řady KOMPAS Hxxxx kupříkladu jeden z nejprodávanějších strojů na našem trhu KOMPAS H1000HF.

Pro začátečníky s minimálními nároky na výrobu s omezeným rozpočtem, CNC učení a lehkou tvorbu je určen stroj řady KOMPAS H400BASIC, který je osazen komutátorovým stejnosměrným vřetenem a řízen základní elektronikou H5. Standardní stroje pak jsou vybaveny asynchronními motory, které poskytují vyšší a stabilnější výkon a odolnou a spolehlivou elektronikou Profi4.

V případě, že máte dílnu a stroj používáte pro obživu, měli by jste si vybírat stroje z řady F… jako například KOMPAS F600 vhodný pro nástrojařské dílny nebo KOMPAS F3000, vhodný do truhlářských dílen. Stroje řady F zvládají i náročnější práci v neželezných kovech, uspokojují nároky na rychlost zpracování a mají robustní a stabilní konstrukci. Taktéž jsou určeny pro dílny s trvalým provozem.

Kvalitu stroje ovlivňuje zejména tuhost konstrukce. Tu zajišťuje robustnost rámu (množství použité hmoty a konstrukční provedení spojů rámu). Rozhodně bude vždy železná nebo litinová těžká svařovaná konstrukce tužší než šroubovaná lehká. Spodní provázání portálu přinese zvýšení tuhosti a šířka rozepření ložisek vedení portálu zajistí tuhost osy Z. Rozepřením ložisek vedení také dokážeme výrazně eliminovat vůle v trapézovém nebo kuličkovém vedení. Vysoká výška portálu pak přináší snížení tuhosti stroje, které se projevuje zvýšením vibrací a nepřesností.

Kulička trapéz nebo hřeben?

Přenos rotačního pohybu krokového motoru na lineární posun soustrojí v osách X, Y a Z zajišťují různé typy vedení. Základním vedením je tzv. trapézový šroub jako např. u stroje KOMPAS H2000HF  Rychlejší a přesnější pohyb a vyšší tuhost konstrukce umožňuje tzv. vedení kuličkovým šroubem, jako např. u stroje KOMPAS H1000GS a u všech strojů řady F, nebo jako např. oblíbený kompaktní stroj KOMPAS F1100.

Někteří výrobci používají hřebenové vedení. To umožňuje vyšší rychlosti posunu portálu, avšak hřebeny, které se u cenově konkurenčních strojů používají nedosahují takových přenosových sil a přesnosti jako kuličková a trapézová vedení u našich strojů. Můžete to osobně porovnat například tak, že se pokusíte vlastní silou zastavit pojezd portálu. U kuličky a trapézy se Vám to pravděpodobně nepovede. Levnější stroje se standardními hřebeny dosahují opakované polohovací přesnosti zpravidla v řádech desetin milimetru. Stroje poháněné kuličkovým nebo trapézovým vedením dosahují přesnosti v řádech setin milimetru i při rychlostech posunu 5000 mm/min. Hřebenová vedení osazujeme u naších strojů, na rozdíl od konkurence, pouze u plazmových routerů, kde jsou nižší nároky na pohybovou přesnost stroje.

Špičkové průmyslové stroje řady INDUSTRY jako například INDUSTRY F1530 jsou osazeny vysoce přesnými šikmými hřebeny s parabolickými zuby a předepjatými pastorky, u který je dosahováno rychlostí pohybu až 60.000 mm/min v případě servopohonů a přesto dosahují polohovací přesnosti v řádech setin milimetru s vysokovýkonnými přenosy síly. Tato řada strojů je určena zejména do náročných průmyslových provozů, kde je důraz kladen na trvalé zatížení, vysoký výkon, stabilitu a minimální údržbu. Tyto stroje jsou zpravidla vybavovány i vakuovým stolem, t-drážkovou podporou a automatickou výměnou nástrojů. Zástupce této špičkové řady je např. stroj INDUSTRY F1530ATC

Koncové dorazy a snímače koncové polohy

Naše stroje jsou všechny standardně vybaveny snímači koncové polohy. Ty, při správném používání, usnadňují práci se zahájením práce (automatické referování) a zabezpečí nenabourání v koncových polohách obrobitelné plochy.

Prokluzové pružné spojky

Tvrdé propojení hnacího pohonu s hřídelí lineárního vedení je technicky nevhodné z dlouhodobého hlediska a také z toho důvodu, že se výrazněji přenášení vibrace do stroje a mohlo by docházet k deformacím rámu při „havárii“ vřetene. Proto je vhodné zajistit spojení mezi motorem a hřídelí pružně a ochránit havárii prostřednictvím prokluzového spojení. Naše stroje jsou všechny vybaveny prokluzovými pružnými spojkami.

Voda nebo vzduch?

Výrobci CNC strojů nabízí často vodou chlazená vřetena a uvádějí jejich výhody jako vyšší výkon, nižší hlučnost, vyšší výkon v nižších otáčkách apod. Dnešní vzduchem chlazená vřetena do 3kW výkonu jsou již velmi kvalitní a eliminují všechny dřívější výhody vodou chlazených vřeten při jednodušší konstrukci a obsluze. Proto tato vřetena u strojů řady a H a F standardně nenabízíme a dodáváme je pouze na přání. Odpadá tak obhospodářovávání dostatku vodního zdroje, instalace nádrže a hadiček, spínačů a čerpadel a snižuje se tak i poruchovost nebo chybovost obsluhy. U vřeten vyšších výkonů jako jsou 5 kW a 9 kW vřetena používaná zejména v řadě INDUSTRY, pak vodní chlazení vřeten má své opodstatnění. Zde již vzduchové chlazení neposkytuje dostatečný výkon.

Kolik kilowatt je dost?

Stroje označené BASIC jsou osazovány komutátorovými stejnosměrnými vřeteny používanými v klasických truhlářských horních frézkách o výkonu 710 W. V případě náročnějšího dřevařského provozu, je možné s úspěchem tato vřetena využívat, avšak je k nim zapotřebí přistoupit jako ke spotřebnímu materiálu. Za čas se mohou vyskytnou vyšší vůle v ložiscích vřetene a tím i házivost a stabilita otáček při zatížení není tak vysoká.

Při nižších nárocích na výkon, velmi tichý provoz poskytne vřeteno 500 W. Pokud to s CNC frézováním myslíte vážně, pak by jste měli volit asynchronní vřeteno, které se dodává ve výkonové řadě 800 W1500 W a 2200 W. Při požadavku na převážné opracování kovů, je pak možné volit i vřeteno 3000 W. Pro průmyslové provozy je pak zásadně nutné volit vřetena průmyslová. Dodáváme motory od formy TECNOMOTOR, která mají radioaxiální uložení hřídele s keramickými ložisky.

Jako u každého motoru, je vhodné zvážit, zda drobná výkonová rezerva neospravedlňuje malý příplatek za vyšší výkon. Získáte pak výkonovou jistotu a vyšší trvanlivost vřetene.

Čtvrtá – rotační osa

Pro obrábění rotačních součástí, vícestranných obrobků, lze s výhodou využívat doplňku 4. rotační osa. Bez ní by jste museli dokázat zajistit přesné polohování výrobku, který obrábíte z dalších stran. 4. doplňková osa se zpravidla upíná ke stolu frézky šrouby a její přídržní koník může být upnut např. v T-drážkové liště a zajistit přesný souosý posun přidržovaného předmětu. Nezřídka připravujeme pro zákazníky i vícečetné osazení 4. osy . Zvyšuje se tím automatizace výroby. Spolu s případnými pomocnými pneumatickými upínači, lze pak výrobu plně automatizovat.

Odsávání

V průběhu výroby, zejména té dřevařské, budete potřebovat zajistit odsávání pilin. Jak z ovzduší, tak případně i z plochy. Pokud Vám bude stačit odsávání z ovzduší, pak si vystačíte s malým nástavcem na vřeteno v podobě 3D tisknuté plastové obruby. Do tohoto nástavce snadno zasunete dílenský nebo domácí vysavač. V případě vyšších nároků, je pak možné zvolit dvoudílný nástavec pro klasické truhlářské odsávací turbínové vaky. Odsavače s pružnou 100 mm hadicí se dodávají ve třech výkonových velikostech. K jedinému stroji je vhodný například odsavač CauCau 2HP poskytující dostatečný výkon.

Chlazení

Při obrábění nastává někdy potřeba zlepšit řezné podmínky a chladit nástroj nebo i obrobek. Jako základní řešení může postačit směsný flexibilní nástavec s tryskou. Ten umožňuje chladit dodatečným vzduchem z dílenského kompresoru, nebo i po zasunutí připojené hadičky do nádoby s chladivem, vytvářet emulzi směsi chladiva a vzduchu. V tomto případě budete potřebovat vyřešit odvod kapaliny z povrchu upínací základny stroje a případně zajistit oběh chladiva. Při tomto požadavku jsme Vám schopni nabídnout kompletní průmyslové řešení včetně filtrace.

Automatická výměna nástrojů

Při časově náročnějších aplikacích a častých výměnách nástrojů, leckdo zatouží po automatizaci této činnosti. Automatická výměna nástrojů je doplňkem CNC strojů zvyšující automatizaci práce a snižující nároky na obsluhu a vzniku chyb. Jde o poměrně nákladný doplněk stroje. Ke strojům dodáváme 5 nebo 8 nástrojovou lineární výměnu nástrojů (nástroje jsou uloženy v řadách) viz např. stroj INDUSTRY F1530ATC8 nebo rychlejší karuselovou výměnu nástrojů pro 8 nebo 12 i více nástrojů. Počet nástrojů lze volit. Při pneumatické výměně nástrojů v procesu výměny je samozřejmě vždy zajištěna i automatická reference nuly osy Z.

Jako levnější alternativu výměny nástrojů, lze zvolit variantu se dvěma nebo třemi paralelními vřeteny osazenými na ose Z i s možností automatického referování osy Z při výměně. Zástupcem takovéto varianty stroje je např. stroj INDUSTRY F1530TRIPLEHEAD  U této varianty je nutné počítat vždy se zmenšením rozsahu obrobitelné plochy v ose X o cca 16c m pro každé další vřeteno a případně zvolit zakázkovou úpravu obráběcí plochy.

Karuselová výměna nástrojů je možná pouze u strojů řady INDUSTRY ve spojitosti s řízením SYNTEC a servomotorovými pohony.

Oscilační nůž

Pro ty, kteří se chtějí orientovat na vyřezávání gumových, pěnových a podobných materiálů, je vhodné osazení stroje tzv. oscilačním nožem. Oscilační hlavu je možno osadit ke strojům řady KOMPAS F a INDUSTRY.

Vlečený-tahací-nůž

Pro vyřezávání z lepenky, gumy, látek, papíru, tenkých plastů a fólií, je možné vložit do nerotujícího vřetene doplněk tzv. vlečný nůž. Je třeba však zvládnou tvorbu a užití speciálních drah nástroje k zajištění správného smyčkového otočení špičky nástroje v řezaných rozích.

Způsoby upínání

Upínání obrobků a přídržné systémy představují vědu samu o sobě. Jinak budeme upínat desky a jinak drobnější a vyšší obrobky, Jinak budeme upínat v případě, že budeme upínat jediný prototyp výrobku a jinak, pokud budeme vyrábět celou sérii výrobků. S výhodou lze používat systém zarážecích lišt a kolíků na přesně umístěných místech pracovní desky se známou vzdáleností od „strojní nuly“. 

Jako nejčastější upínání deskového materiálu se používá oboustranné lepicí pásky, truhlářských svěrek, přídržných závrtných upínek nebo uchycovacích pružených kolíků. Dřevité desky se nejčastěji upínají přímo přivrtáním vruty do základové desky. 

Při prořezávání je nutné vždy mít materiál oddělený od základové desky pomocí podložek nebo lépe vložením tenčí MDF nebo překližkové desky. Podkladový materiál by neměl být tvrdší než prořezávaný obrobek, aby nedocházelo ke zničení nebo zbytečnému otupení nástroje, který má nastaveny řezné podmínky pro obráběný materiál.

Drobnější obrobky lze uchytávat do svěráčků a svěráků a polohovacích svěráků. V tomto případě je vhodné užít T-drážkového hliníkového stolu  K uchytávání pak slouží upínací sada.

Vakuový stůl

Výrazně ulehčujícím způsobem uchytávání desek je vakuový stůl. Vakuová vývěva pomocí vzduchového rozvodu s ventily pro směrování tlaku do konkrétních oblastí stolu a s příhradovým systémem, zajišťujícím směrování vzduchu pouze pod upínaný materiál. Vysoký podtlak vyvinutý výkonnou vývěvou přitiskne materiál pevně k desce vakuového stolu. S výhodou lze používat i MDF tenké prodyšné desky, která zároveň zajistí filtraci piliny tak, aby se nedostaly do systému vzduchového vedení.

Při používání vývěvy je třeba si uvědomit, že je zapotřebí, aby při prořezávání materiálu nedocházelo k tak velikému úbytku sací podtlakové síly, že již nebude dostatečná k přidržování obráběného materiálu. V tom případě se pak používá například fóliové zakrývání již odřezané oblasti materiálu nebo výroby pomocných šablon např. z MDF materiálu nebo překližky.

PC – SW  – controller a interpreter Gkódu – MACH3, CNC USB nebo RICH Auto příp. SYNTEC

Pro řízení stroje v případě H5 nebo Profi4 řadiče, potřebujete počítač PC s paralelním portem, protože interpreter CNC řídícího Gkódu pro tyto controlery je realizován prostřednictví SW MACH3 pro PC. Tuto konfiguraci strojů podporujeme. To však nebrání zkušeným uživatelům instalaci a používání řadičů typu CNCusb od firmy Planet nebo MACH4. Pro tyto konfigurace však poskytujeme pouze omezenou podporu.

Počítače s rozhraním pouze USB, např. notebooky nebo PC s Windows 10 je možné dovybavit převodníkem na LPT port UC100.

Pro základní řízení stroje dodáváme výhodně již od nás instalovaný a nakonfigurovaný pro Váš stroj značkový repasovaný počítač s Windows7 s dvouletou zárukou. Pokud by jste chtěli zpracovávat na tomto počítači náročnější CAD grafické úlohy, pak můžete od nás objednat i výkonnější nový počítač případně použít jakýkoli PC počítač od Vašeho lokálního dodavatele IT techniky.

Jako vyspělejší alternativu nabízíme řízení RichAUTO control pod označením PROFI6. Tento controler je samostatným zařízením s vlastní pamětí a integrovaným výkonným CNC procesorem. Jednou z výhod je, že to není Windows PC a s tím spojenými neduhy virové nakazitelnosti a potřebou údržby operačního systému a zálohování atd. Další výhodou je schopnost navázání práce po výpadku elektřiny.

Průmyslové CNC stroje řady INDUSTRY je pak možné vybavit vyspělým CNC specializovaným řídícím počítačem SYNTEC, který zajišťuje řízení ve více osách, podporu oscilačního nože, řízení servomotory se zpětnou vazbou (automatická korekce ztráty kroku) a další.

Remote controllery

Při práci se stroje se zpravidla používá ovládání z klávesnice a myši. Výhodné je používat i bezdrátové provedení avšak pozor na rušení komunikace. Zejména vysokofrekvenční měniče stejnosměrného napětí na střídavé pro napájení vřeten jsou schopny vydávat poměrně silné Vf rušivé pole. Osvědčili se nám WiFi klávesnice od Microsoftu.

Možná si můžete oblíbit pohodlné ovládání stroje s dálkovým ovladačem připojeným na USB rozhraní počítače simulujícím klávesnici nebo vyspělejší bezdrátovou variantou s pohodlným encodérem (rotačním kolečkem), kterým se stroj polohuje opravdu velmi snadno.

CAD/CAM software

CNC řídící Gkód pro interpreter řídící jednotky stroje můžete vytvořit např. ručně v textovém souboru. To však vyžaduje velkou zkušenost a znalost tohoto programového kódu. V dnešní době tuto činnost usnadňuje CAD/CAM software. Naše firma podporuje CAM software od firmy VECTRIC, na který pořádáme základní i pokročilá školení uživatelů.

V CAD designérském software se zpracovává prvotní 2D (používáme standardně CUT2D, COREL DRAW, AUTOCAD, INVERTOR, ILUSTRATOR,… vektorové) nebo 3D návrhy (CUT3DVCARVEASPIRE, GOOGLE SKETCH, SOLID WORKS, 3D MAX, Fusion360,….) software. Následně z konstrukčního výkresu je třeba vytvořit tzv. frézovací dráhy, kde je specifikováno v základu nejen vektor obrábění, ale i použitý tvar a průměr nástroje, způsob obrábění (profilování, zahlubování, vyvrtávání, gravírování, V-carving, 3d  slicing, mozaic, lithopane, atd…), dále rychlost posunu, hloubka třísky – jednoho záběru, způsob zanořování do materiálu, směr pohybu , atd. atd. Na základě stanovení těchto parametrů pro každý vektor CAD výkresu, je pak závěrem pomocí CAM části software vytvořen příslušný g-kód, který je uživatelem přenesen a nahrán do interpreteru (MACH3,..).

Co dál

Můžete si Váš stroj vybrat a nakonfigurovat sami na našem e-shopu www.CauCau.cz. Vhodnější je ale využít zdarma prodejních konzultací pro vážné zájemce o koupi našeho stroje. Ty realizuje pravidelně v našich showroomech v Praze, Plzni a Bratislavě a můžete se na ně registrovat prostřednictvím emailu. Termíny jsou uvedeny v kalendáři zveřejněném na našich stránkách www.caucau.cz v online kalendáři zde.

Často používaný nástroj při frézování je tzv. „hříbek“ – senzor délky nástroje osy – pomůcka pro nulovou referenci osy Z.

Jde zpravidla o elektronický kontakt (https://www.caucau.cz/elektronika/snimac-osy-z-elektronicke-mereni-delky-nastroje/), který podložíte pod hrot nástroje upnutého maticí ve sklíčidlu vřetene a spustí funkci řídícího SW ( v případě MACH3 jde o skript skrývající se pod tlačítkem AUTO TOOL ZERO) a tato funkce zajistí posun hrotu nástroje dolů a po styku s kovovou plochou „hříbku“ dojde k elektronickému impulzu a vyhodnocení strojní polohy výšky nástroje. Skript zajistí vynulování DRO zobrazovače výšky Z a přičtení hodnoty parametru výšky odměřovacího nástroje. Tímto způsobem dojde k vyreferování povrchové nuly obrobku v ose Z.

Funkce výrazně zjednodušuje a urychluje „referování nuly v ose Z“ a zajistí vždy přesně stejné nulové výšky nástroje nad povrchem materiálu i po jejich výměně. Přesnost tohoto způsobu odměřování jste schopni udržet v rámci 0,1 mm.

Software Vectric dodáváme ve formě elektronické distribuce.
Emailem vám zašleme českou distribuční licenci nejnovější edice příslušné verze software.

Uživatel licence provede instalaci dle námi dodaného elektronického klíče a do 90 dnů je vyzván k registraci na stránkách VECTRIC, kde mu je vygenerována jeho individuální licence platná doživotně na 3 počítače pro jednoho uživatele k jednomu stroji (40 počítačů u školních verzí).

V případě, že si s instalačním nebo registračním procesem nevíte rady, obraťte se na naši technickou podporu – servis@caucau.cz

Otázka:
Bylo by možné nastavit otáčky nižší než 6.000 RPM?
 
Odpověď:
Nižší otáčky vřetene nedoporučujeme nastavovat. Motor je vzduchem chlazený a proto pro svoji práci potřebuje minimálně 6000 otáček/min. Navíc charakteristika motoru vřetene je taková, že výkon motoru je poskytována až nad těmito otáčkami.
Otázka:
Chtěl bych se zeptat, jaký největší nástroj je možné použít na 2,2 kW vřeteno na tvrdé dřevo?
Jedná se mi o zrychlení výroby, ale nechci poškodit mašinu. Zatím jsme frézovali největším nástrojem 32 mm (2F karbid), spíš jestli je tento rozměr ještě v pohodě, nebo máte zkušenosti i s většími nástroji.
 
Odpověď:
Největší nástroj, který můžete upínat a používat ve 2,2 kW vřetenu je průměru 13 mm. Při používání většího záběrového průměru nástroje můžete překračovat dimenzaci vřetena i stroje a případná reklamace vůlí stroje nebo vřetene by nemusela být uznána.
 
Z toho vyplývá, že při frézování s většími průměry nástrojů je nutno nastavovat velmi opatrně úběrové rychlosti a snižovat hloubku obrábění a vyvarovat se obrábění příliš tvrdých nebo houževnatých materiálů.

mohou být kromě jiného zapříčiněné

 • špatným uchycením materiálu a tím způsobený pohyb nebo vibrace materiálu
  – vysledujte zda se materiál/svěrák/uchycení nepohne, nevibruje, nepruží
 • odchylka nástroje
 • uhýbání nástroje
  – může nastat při rychlém posuvu při frézovaní
  – můžete vyzkoušet snížit rychlost posuvu, případně zvolit finální začišťovací dráhu s malým úběrem

Řezné rychlosti, úběry a parametry

 • špatně vygenerovaný G-kód (špatně zadané parametre nástroje, nechaný přídavek na začištění a podobně)
 • odchylka v kresbě
 
Když se jedná o setiny, tak připadá do úvahy i tepelná roztažnost materiálu.
 
Kromě těchto proměnných je běžné, že se první výrobek dokalibrovává a to i při drahých CNC centrech. To znamená, že na prvním výrobku se vyladí jednotlivé parametry, v případě potřeby i v návrhu a následně se posílá do sériové výroby. Například v naší výrobě při výrobě ložiskových domků je nejjednodušší a nejrychlejší upravit parametr průměru frézy tak, aby byl výrobek v požadované výrobní toleranci.
 
Zároveň je důležité, že udávaná přesnost stroje 0,03 mm platí pro samotné polohování stroje. Není to přesnost výrobku, protože ta záleží od mnoha proměnných uvedených výše a také i od samotné obsluhy. Zkoušejte změnit parametry nebo odstraňte odchylku.
 
Můžete prověřit polohování tak, že přiložíte posuvné měřítko k pohyblivé části stroje. pak zadáte posun stroji tak, aby přešel 100-150 mm a měli by jste být schopni odměřit, zda skutečně stroj v daném směru projel danou vzdálenost. Tím si ověříte, zda je polohování přesné.
Stroje řady H nejsou primárně určeny na frézování hliníku. Nicméně lze je pro tento materiál použít, avšak je nutno přizpůsobit tomu parametry obrábění jako je hloubka úběru třísky a rychlost posunu a případně zajistit dostatečné chladící prostředí pro vytvoření a udržení vhodných řezných podmínek.
 
Při větším objemu obrábění tohoto materiálu je nutné pak také počítat se sníženou životností pohybových částí stroje.

Máme v překližce velmi dobré výsledky s naší čelní frézou https://www.caucau.cz/celni-frezy/celni-freza-1b-plast-plexi-5-0mm/. Také v překližce používáme často hrubovací frézu https://www.caucau.cz/hrubovaci-frezy/hrubovaci-freza-3-175mm/

Pokud by to nepomohlo a chtěli byste dosahovat vyšších výkonů, je nutné vyzkoušet některý z dalších nástrojů a případně i z dražších nástrojů vyšší kategorie u konkurence. Pak porovnejte cenu/výkon rozhodněte se pro to, co je pro Vás efektivní.

Ještě se podívejte na nastavení, zda jedete „sousledně“.

Častou příčinou toho, že se neroztočí při spuštění programu vřeteno ani při stisknutí aktivačního tlačítka (např. F5 na klávesnici) ani na obrazovce MAHu bývá to, že při poslední manipulaci s potenciometrem na vysokofrekvenčním měniči jste snížili otáčky pod 6000. Měnič stále točil 6000 otáček (minimum pro zachování chlazení) avšak při dalším spuštění vřetene nedošlo k jeho rozběhu. Nápravou je, pootočit potenciometrem tak, aby bylo na displeji více jak 6000 otáček a vřeteno, pokud je sepnuté se již rozběhne.V opačném případě jde pravděpodobně o jinou závadu v kabeláži nebo elektronice.

Naše stroje mají velmi tuhou konstrukci, takže se při transportu při nedostatečném průřezu průchozího otvoru nemusíte obávat otočit stroj na bok. Samozřejmě je vhodné krabici controlleru a hlavu vřetene zabezpečit například obtočením několika závity polyetylenové fólie.

POZOR!! Při transportu nikdy neuchopujte stroj za krokové motory. Jejich usazení není dimenzováno na přenášení váhy celého stroje.