Poptávka

Podklady

  • CAD výkresy ve vektorovém formátu

  • Náčrtky

  • Popis

  • Model výrobku

Zašlete mailem na vyroba@kating.cz nebo konzultujte telefonicky